Client: Farmàcia Núria Aymerich.Barcelona

Imatge creada amb la unió de 2 símbols: les rajoles de BCN + la creu de les farmàcies.